Radi by ste sa venovali svojmu podnikaniu, ale Váš počítač Vám opäť nefunguje spoľahlivo? Nebaví Vás už rozčuľovať sa nad nedokonalosťou výpočtovej techniky? Používate programy, o ktorých neviete určiť, či sú legálne alebo nie?

Vyhodnotíme Vašu situáciu, navrhneme optimálne riešenie vyhovujúce priamo Vašim potrebám. Neriešte zbytočné problémy spojené s IT, ale prenechajte to na nás. Venujte sa iba svojim aktivitám! Naučte sa využívať výpočtovú techniku ako svoj plnohodnotný pracovný nástroj na ceste k úspechu, nie ako nutné zlo. Kráčajte s dobou a zabudnite na zastarané postupy a technológie. Mate možnosť zmeniť veci k lepšiemu – s nami to zvládnete!

Ponúkame Vám:

  • komplexnú správu a údržbu vašej firemnej siete a ostatných IT zariadení,
  • 24-hodinový dohľad nad bezpečnosťou systému, sledovanie, lokalizácia a odstránenie SW a sieťových konfliktov (infiltrácie, vírusy a pod.),
  • údržba, servis a riešenie problémov tlačového portfólia klienta (vrátane kopírovacích strojov a faxov),
  • profylaktiku a následné riešenie problémov s HW a SW (sledovanie licenčných podmienok a ich dodržiavanie),
  • riešenie kritických problémov prostredníctvom telefónu (Hot-Line počas Vašej prevádzkovej doby) prípadne prostredníctvom vzdialenej správy 24 hod. denne,
  • komunikácia s poskytovateľom dátových a telekomunikačných služieb,
  • fyzická kontrola zameraná na riešenie konkrétnych nekritických problémov, prípadne osobné konzultácie a edukácia,
  • odvírovanie PC a notebookov.

Ak ste už našim klientom, môžete bezplatne využívať vzdialenú správu.obchodhraciek.sk- Internetový obchod hračiek.